Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Pientalorakentamisessa vastaava työnjohtaja toimii rakennustyön valvojana. Rakennustyö tulisi tehdä olemassa olevien suunnitelmien ja rakennustyölle asetettujen määräysten mukaisesti. Hyvä yhteistyö rakentamisen eri osapuolten välillä on tärkeää hyvään lopputulokseen pääsemiseksi.

Rakentamisen onnistumisessa viime vuosikymmeninä on jäänyt toivomisen varaa. Välttyäksemme uusilta virheiltä meidän on löydettävä keinot rakentaa turvallisesti. Suunnittelu, rakennustyön suorittaminen ja rakennustyön valvonta yhdessä tuottavat tuloksen.

Rakentamisen valvonnassa pyritään ohjaamaan ja varmistamaan, että rakentaminen sujuu hyvin kaikissa vaiheissa. Myös työmaan turvallisuus on kaikkien etu.

Rakennusaikainen kosteudenhallinta on tullut osaksi onnistunutta rakennushanketta. Kosteuden hallinnan tavoitteet viestitetään suunnittelijoille ja toteuttajille. Rakennusaika on kosteudenhallinnan oleellisin aika. Rakennustarvikkeiden pitäisi pysyä kuivana koko rakentamisketjun ajan: kuljetuksissa, varastoinnissa, asennuksessa ja muiden rakennusvaiheiden ajan. Kosteus on useimmiten taustalla erilaisissa sisäilmaongelmissa.

rakennusterveyssertifikaatti