Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelu on hyvin tärkeä vaihe rakentamisessa. Siksi sille on hyvä varata riittävästi aikaa. Rakennuspaikka, kaavamääräykset, omat toiveet ja talous luovat omat reunaehdot suunnittelulle. Rakennushankkeeseen ryhtyvälle tulee vastaan kysymyksiä, joiden pohtimiseen pitää varata aikaa. Rakennussuunnittelijan kanssa yhdessä pohtien asioissa päästään eteenpäin.

Olemme tehneet rakennussuunnittelua niin uudisrakennuksiin kuin laajennuskohteisiin. Vaikka runkomateriaalit vaihtelevat, monet asiat ovat yhteisiä rakennussuunnittelussa. Hyvät rakennussuunnitelmat vaikuttavat muuhun suunnitteluun, toteutukseen, talouteen ja tietysti lopputulokseen.

Rakennussuunnittelussa käytössämme on 3D-suunnitteluohjelma (ArchiCad). Kolmiulotteisessa suunnittelussa tilojen hahmottaminen on helpompaa niin tilaajalle kuin suunnittelijalle.

Rakennushankkeen pääsuunnittelija toimii usein rakennussuunnittelijana, mutta ei välttämättä aina. Pääsuunnittelijan tehtävänä on ohjata rakennuksen suunnittelua niin, että kaikki tarvittava tulee suunnitelluksi ja eri suunnittelualojen suunnitelmat ovat yhteensopivat muiden kanssa. Koska toimistomme toimii eri sektoreilla, pääsuunnittelu on yksi luonnollinen osa tarjontaamme.

rakennusterveyssertifikaatti