Rakennusterveys

Rakennusterveys

Asia, joka on ollut paljon esillä viime vuosina, on rakennusterveys. Parikymmentä vuotta sitten aloitettiin rakennusterveysasiantuntija-koulutus, jota on kehitetty vastaamaan yhä paremmin rakennusterveyteen liittyviin haasteisiin.

Rakennusterveysasiantuntija eli RTA on terveydensuojelulain tarkoittama asiantuntija, joka tekee erilaisten tilojen tutkimuksia. Hänellä tulee olla pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi.

Korjaussuunnittelun lisäksi rakennusterveyteen liittyvää osaaminen tukee myös työtämme uudisrakentamisessa ja laajennuskohteissa.

rakennusterveyssertifikaatti